SAP AUTOMATION FOR SAP SYSTEMS

 

Libelle System Copy ( LCS)

Libelle SystemCopy, üretken olmayan sistemlere otomatik olarak, her zaman ve sistem kopyasının gerektirdiği tüm önceki ve sonraki çalışmalar da dahil olmak üzere gerçek bir uçtan uca taze üretim verileri sağlamayı mümkün kılar. GDPR ın yoğun konuşulduğu bu günlerde Libelle ayrıca orijinal verileri test ve geliştirme için geçerli olan 'gerçek görünen' verilerle değiştirerek test verilerini anonimleştirme seçeneği sunar.
 
Libelle Client Copy ile herhangi bir zaman diliminde bir tuşa basarak üretken olmayan müşterileri geliştirmelerini  test sırasında yeni üretim verileriyle yenileyin. SAP tabanlı yöneticilerin aynı şeyleri tekrar tekrar yapmalarını yasaklayın. Tüm ön ve son işlemler dahil olmak üzere istemci kopyalarını uçtan uca yürütün. İstemci kopyalarınızın çalışma süresini azaltın. Kalitenin ve kapsamlı raporlamanın tutarlı olmasını sağlayın.

Libelle Sytem Clone  ile herhangi bir anda, bir düğmeye basarak üretken olmayan SAP sistemleri “yeşil alan” oluşturun. Mevcut ortamları ve veritabanlarını yeni ortamlar için temel olarak kullanın. Ön işlem ve son işlem dahil olmak üzere korumalı alan oluşturmayı basitleştirin. Kalitenin ve kapsamlı raporlamanın tutarlı olmasını sağlayın.Bu, iş süreçlerinin veri aktarımlarının hatasız çalışıp çalışmadığını her zaman bildiğiniz anlamına gelir. Zaman alan rutin görevler hızlandırılır ve büyük ölçüde basitleştirilir ve SAP sisteminiz rahatlar.