SAP DATA EXTRACTION

 

SAP Veri Çıkarma Aracı (AEC )


Hem çevrim içi hem de arşiv kaynaklarından denetim amacıyla verilerin çıkarılmasını kolaylaştırmak için geliştirilen AEC, denetçilere ilgili verileri sağlamak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltabilir.
Denetim Çıkarma Kokpit (AEC), denetçilerin çevrimiçi ve arşivlenmiş SAP tablolarından hızlı ve kolay bir şekilde veri almasını sağlayan SAP sertifikalı bir yazılım çözümüdür.
Sistem yöneticileri yetkilendirmeleri alan bazında ayarlayabilir ve denetçilere mevcut güvenlik politikalarınız dahilinde özerklik sağlamak ve sistem performansı üzerindeki etkisini sınırlamak için tablo veya seçim ölçütlerine göre erişimi sınırlayabilir.