VERİ SANALLAŞTIRMA

VERİ SANALLAŞTIRMA

DataVirtuality / LOGICAL DATA WAREHOUSE 

Veri yönetiminde bir devrim niteliğinde olan DataVirtuality Logical Data Warehouse (LDW), ETL ve veri sanallaştırmasını tekbir çatı altında toplayan en kapsamlı veri yönetimi çözümüdür.

DataVirtuality; SQL, NoSQL, JSON,XML,CSV,Excel,RawText, API, Master Data,Sosyal Medya,Google&Adobe Analytics, Adwords,IOT, GPS (GIS), WebLog, Cloud ve BigData ortamlarında bulunan 250'den fazla kullanıma hazır konnektörle, gerçek zamanlı olarak erişmenizi ve veri’nin anlık iş kararları doğrultusunda şirket çalışanlarının kullanımına kazandırılmasını sağlar.

Çevik ve ölçeklenebilir bir mimari olan Logical Data Warehouse teknolojisi ile yapısal veya yapısal olmayan tüm veri kaynakları standart ANSI SQL ile sorgulanabilir. Elde edilen veri kümeleri ayrı bir veri katman üzerinde depolanır ve ihtiyaç duyan iş birimlerine geçikme olmaksızın iletilir.

 

 

DATA VIRTUALITY  Nasıl Çalışır?  

Veri Kaynaklarınıza Bağlanın

DataVirtuality Logical Data Warehouse, ilişkisel veya ilişkisel olmayan birçok veri kaynağına konnektörler ile bağlanarak, SQL ile sorgulama yapılmasını sağlar.

 

Merkezi Veri Lojiği Yaratın

LDW, merkezi yapıda bir veri lojiği katmanı ile farklı sistemler arasında mantıksal bağlantılar kurulmasına olanak sağlayarak, kurumsal veri modelinin kurulmasını sağlar. Bu merkezi veri lojiğinin kurulmasında SQL view ve veya stored prosedürler  kullanılır.

 

Kurum verinizi Veri Ambarına Aktarın

LDW, SQL komutları kullanarak kurum verisinin copy ve replikalarını sizin adınıza oluşturur. Bu SQL komutlarını ilgili veri kaynağına ait native SQL komutları, API calls gibi formatlara dönüştürerek, çeşitli veri kaynaklarına veya CDC arayüzü ile diğer sistem ve veri kaynaklarına bağlanabilecek formata dönüştürür.  DataVirtuality, ön tanımlı job’lar en fazla kullanılan dönüştürücüleri otomatikleştirir. LDW, verinin kullanımına yönelik istatistiki bilgiyi toplayarak sizin seçiminiz olan bir veri tabanında veri ambarı oluşturabilmenizi sağlar. Bu, daha sonra veri tabanı yöneticisine veri ambarının iç yapısı için önerilen otomatik önerilerle yapılır. Veriler daha sonra farklı zaman çizelgeleriyle veri ambarınızda güncellenir.

 

Verinizi Erişilebilir Kılın

LDW, (JDBC, ODBC, REST) gibi endüstri standartı olan arayüzlerle veri’yi kullanıcılara iletir. Birçok programlama dili ile kullanılmak üzere hazır bir halde raporlama araçları, gelişmiş analitik araçları veya diğer uygulamalara sunulur.